InderøyDyreklinikk

For Nødstilfeller ring vår vakt telefon Vakttelefon 915 36 800 Klinikk 741 53 100 Åpningstider Hverdager 08:00-10:30 Mandag 17:00-18:00

Ståle Brattgjerd

Ståle ble utdannet ved Norges veterinærhøgskole i 1990

Deretter jobbet han som stipendiat i fire år ved Veterinærinstituttet, avdeling for patologi og samtidig som vikar ved Kongsvinger dyreklinikk.

Han forsvarte en doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole i patologi/immunologi i 1994.

Siden da har han jobbet i klinisk praksis på Inderøya og i en deltidsstillig som forsker ved Veterinærinstituttet i to perioder, først i Oslo og så i Trondheim.

Tore Sandvik

Tore ble utdannet ved Norges veterinærhøgskole i 1990.

Tore var i klinisk praksis i Leksvik i et år, før han arbeidet i to år som distrikstveterinær Vadsø.

Deretter jobbet han fire år som stipendiat ved Universitetet i Tromsø, og forsvarte der en doktorgrad i virologi 1996.

Deretter en ny periode i Leksvik før han til slutt kom til Inderøya i 1998.

Knut Sivert Hallset

Knut Sivert ble utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2005.

Deretter jobbet han ved Trondheim Dyrehospital fra 2005 -2009. Arbeidet her bestod i utredninger og kirurgisk behandling av oppstallede pasienter samt poliklinikk.

Fra 2009 har han jobbet i kombinert praksis ved Inderøy Dyreklinikk. De siste to årene har han i tillegg utdannet jegere til godkjent feltkontrollør.